‫ «آشنایی با خدمات کلینیک کسب و کار استان سمنان»

گفتگو با مصطفی شاطری
مدیر کلینیک کسب و کار استان سمنان

یک شنبه 15 تیر 1399

.
جهت مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی و مطالب کاربردی در حوزه کسب و کار به صفحه اینستاگرام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مراجعه بفرمایید.
http://instagram.com/sustp.ir