‫ معرفی شرکت شیمی پارسیان عطار، عضو پارک علم و فناوری خراسان