‫ مستند پیشران - قسمت چهارم – کارآفرینی و اشتغال - شبکه سهند- 3 مرداد ماه 1399

مستند پیشران - قسمت چهارم -کارآفرینی و اشتغال - شبکه سهند- 3 مرداد ماه 1399
با سخنرانی دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی