‫ چگونه با استفاده از هنرهای سنتی، تغییر اساسی در روزمرگی زندگیمان ایجاد کنیم

 

توضیحات سعید عبدی، مدیرعامل شرکت نقش و نگار کومش، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، در برنامه زیر یک سقف - صدا و سیمای مرکز سمنان

صفحه اینستاگرام:
‌@_persian_house_