‫ گزارش صدا و سیما از ساخت دستگاه تابشی ضد عفونی کننده محیط "حافظ نوزده"

مصاحبه با دکتر علی اصغر عجمی، رئیس هیات مدیره شرکت "لیزر پرتو سازان"، تولید کننده دستگاه تابشی ضد عفونی کننده محیط با نام تجاری «حافظ نوزده»