‫ ساخت تخصصی بازی های تلفن همراه

گزارش برنامه نبض دانشجو شبکه خبر از شرکت "سرگرمی سازان" از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان