‫ معرفی محصولات شرکت نقش و نگار کومش با برند "خانه ایرانی"

مصاحبه با سعید عبدی، مدیرعامل شرکت "نقش و نگار کومش" مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
در حاشیه نمایشگاه میدکس ۲۰۲۰