‫ معرفی محصولات بیوشاین (براق کننده چرم، تایر خودرو و ...)

مصاحبه با مهندس محمد همتیان، مدیرعامل شرکت "فناوران نگین قومس" تولیدکننده محصولات "بیو شاین" مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
در حاشیه نمایشگاه میدکس ۲۰۲۰