‫ دستگاه Home Steril، ضد عفونی کننده سطوح اشیا از باکتری و ویروس، محصول شرکت ایمن موج توس عضو پارک علم و فناوری خراسان

توسط امواج پر قدرت UVC