‫ افتتاح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری قزوین توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری (17 تیر99)