‫ معرفی شرکت همراه افزار دایا، عضو پارک علم و فناوری خراسان