‫ گزارش صدا و سیما از شرکت دانش بنیان طبرستان مستقر در #پارک_علم_و_فناوری_مازندران تولید کننده دستگاه وجین کن علف ها هرز

   


️ گزارش صدا و سیما از شرکت دانش بنیان طبرستان مستقر در #‫پارک_علم_و_فناوری_مازندران تولید کننده دستگاه وجین کن علف ها هرز