‫ مرکز نوآوری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران (G4) افتتاح شد

بستری برای شکوفایی توانمندی‌های صاحبان ايده جوان و خلاق در حوزه ژئوماتیک و GIS