‫ بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پارک علم و فناوری خراسان