‫ گفتگوی تصویری اختصاصی اتاق رسانه‌ی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با شرکت ایده ورزان فردا

شرکت ایده ورزان فردا از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که در سال 1395 توسط تعدادی از متخصصین و با ماموریت بومی سازی و تولید انواع محصولات آزمایشگاهی و پزشکی در زمینه درمانهای تخصصی ناباروری تاسیس شد.

این شرکت با تحقیق و پژوهش در زمینه تولید کیتهای تشخیصی درمانهای ناباروری، توانسته است محصولات مختلقی را در این حوزه برای اولین بار در ایران به تولید برساند.