‫ بازدید معاون وزیر نفت از پارک علم و فناوری خراسان