‫ معرفی شرکت بهینه‌سازان فناوری گیتی

شرکت بهینه‌سازان فناوری گیتی، طراح و تولیدکنندهٔ تجهیزات الکترونیکی و نرم‌افزاری صنایع مختلفی مانند داروسازی، تجهیزات پزشکی، غذایی و پتروشیمی و مستقر در پارک علم و فناوری قزوین می باشد.