‫ حضور مدیرعامل شرکت نصر آب پالایش در برنامه زنده طوبی شبکه قزوین

شرکت نصرآب پالایش از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین می باشد که در زمینه تولید دستگاه ازون ژنراتور و همچنین ارائه راهکاردر حل معضلات زیست محیطی ناشی از پساب و ... فعالیت می کند.