‫ بررسی تجاری سازی محصولات دانش بنیان در برنامه تراز شبکه سهند

با حضور دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در برنامه تراز شبکه سهند، موضوع تجاری سازی محصولات دانش بنیان بررسی شد.