‫ بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت احیا درمان پیشرفته