‫ افتتاح و رونمایی از طرح های شرکت های پارک خراسان توسط معاون ریاست جمهوری