‫ افتتاح و رونمایی از طرح های شرکت های پارک خراسان توسط معاون ریاست جمهوری

سه شنبه 14 بهمن ماه 1399 - اخبار ساعت 20 - شبکه چهار سیما