‫ «داستان کارآفرینی»

گفتگو با

راضیه بیات
بنیانگذار اینستا چاپ

سهشنبه 30 دی 1399

جهت مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی و مطالب کاربردی در حوزه کسب و کار به صفحه اینستاگرام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مراجعه بفرمایید.
http://instagram.com/sustp.ir