‫ صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان آذربایجان‌شرقی

در جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور، مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان‌شرقی با هدف حمایت از فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان استان به تصویب رسید.