‫ پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستانبا توجه و تاکید بر ظرفیتهای موجود در منطقه و با در کنار هم قراردادن زیرساخت‌ها، فرایندها و سیستم‌های حمایتی تلاش کرده تا نقش موثری در توسعه زیست بوم نوآوری منطقه ایجاد کند. ‌ شهیکی بیان کرد: این مجموعه بر این هدف است تا ظرفیتهای حمایتی موجود درسیستان و بلوچستان را به واسطه تجمیع دستگاههای مرتبط به درستی اعمال و هدایت کند و با محور قرار دادن توسعه همزمان زیرساختهای فیزیکی، فناوری و حمایتی نقش مهمی در زیست بوم نوآوری و دانش‌بنیان ایفا کند.‌ تولید فناوری، انتقال فناوری و بومی سازی آن،تجاری‌سازی اختراعات و ایده‌های بازار محور در سیستان و بلوچستان،توسعه فعالیت‌های کارآفرینی مبتنی بر فناوری،تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی،ایجاد زیرساخت مناسببرای حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت‌های بومی وکمک به ایجاد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناور از مهمترین اهداف پارک علم و فناوری در این استان است.‌ رییس پارکعلم و فناوریسیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه۱۲۲ شرکت دانش بنیان، واحد فناور و استارتاپ و همچنین ۲ شتاب‌دهنده در زاهدان در مجموعه پارک علم و فناوری مستقر است بیان کرد: سهم فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه ای۲۴ درصد،معدن پنجدرصد، فناوری‌های زیستی و گیاهان دارویی ۱۱ درصد، الکترونیک و سخت افزارهای یارانه ای ۱۵ درصد، خدمات مرتبط با تجاری‌سازی ۱۰ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر سه درصد، هنر و معماری ۲۱ درصد، خدمات شتاب‌دهی ۲ درصد و سایر موارد ۹ درصد است.