‫ آیین افتتاح کانون شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین شعبه دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

افتتاح کانون شکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری قزوین شعبه دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی در روز سه شنبه مورخ 9 دی 99 با حضور فرماندار آبیک برگزار گردید.