‫ افتتاحیه بوت کمپ تخصصی شتابدهنده پیاکو

افتتاحیه بوت کمپ تخصصی شتابدهنده پیاکو در حوزه نفت و انرژی که این بوت کمپ از 1 بهمن شروع به فعالیت می کند.