‫ افتتاح مراکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی

8 مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر ستاری، معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهوری و دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه، سه‌شنبه 9 دی 1399 افتتاح شد.
 

نظرات

نماینده پارک