‫ گفت و گو با دکتر رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان

سه شنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۹- رادیو استانی خراسان رضوی - ساعت ۲۳