‫ راه اندازی نخستین مرکز رشد خیرساز کشور در شبستر

این مرکز برای استقرار واحدهای فناور شبستر به منظور حمایت از کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان با حمایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور بنیس ایجاد می شود.