‫ گفت و گو زنده با مدیرعامل شرکت ساینا پردازش گسترش شرق

برنامه رادیویی "ما می توانیم" - چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - رادیو استانی خراسان رضوی