‫ مستند پیشران- قسمت دهم - موانع ارتباط صنعت و دانشگاه (بخش دوم) - شبکه سهند

مستند پیشران - قسمت دهم - موانع ارتباط صنعت و دانشگاه (بخش دوم) - شبکه سهند- 16 آذر ماه 1399 گفتگو با دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی