‫ معرفی شرکت دانش بنیان جاوید انرژی سبز قهستان

از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان فعال در زمینه مکاترونیک

 

دارای 3 محصول دانش بنیان