‫ رونمایی از پوستر هفته پژوهش و فناوری سال 1399 استان خراسان رضوی