‫ حسین خادم، مدیرعامل تکفام سازان طیف نور

حسین خادم، مدیرعامل تکفام سازان طیف نور از فعالیت ها و دستاوردهاى این شرکت مستقر در پارک علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید.

این شرکت با روش های خاص خود با استفاده از تابش نور و علم طیف سنجی، رفتار ماده ها را مورد بررسی و قرار داده و آن ها را آنالیز می کند.این روش نسبت به روش های مشابه خود سرعت بالایی دارد و غیر مخرب است.

به گفته مدیرعامل این شرکت مستقر در پارک علم وفناورى دانشگاه شهید بهشتى از ویژگی های خاص دستگاه های تولید شده توسط آنها آنالیز از راه دور (تا فاصله 100 متر) با سیستم های اپتیکی مانند فیبر نوری و آرایه های لنزی اشاره است.