‫ ششمین جشنواره ایده های برتر استان قزوین (فرصت 99)

ششمین جشنواره ایده های برتر استان قزوین با عنوان فرصت 99 و با هدف اصلاح نگاه اجتماعی به شرایط بحران کرونا به عنوان فرصت های اقتصادی وکسب و کار، اصلاح نگاه اجتماعی جهت تغییر سبک زندگی و سبک کسب و کار در دوره پسا کرونا در حال برگزاری می باشد.