‫ حمیدرضا میناروش، مدیرعامل شرکت دانش رایان آروین

حمیدرضا میناروش، مدیرعامل شرکت دانش رایان آروین از فعالیت ها و دستاوردهاى این شرکت مستقر در پارک علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید.

مدیریت سازمان بدون کدنویسی، سیستمی فراتر از نمونه های خارجی است که در این شرکت دانش بنیان انجام مى شود.

شرکت دانش رایان آروین از جمله شرکت هاى دانش بنیان پارک علم و فناورى دانشگاه شهید بهشتى است که در سال 86 تاسیس شده و به عنوان سیستم کنترل و مدیریت فرایندها به ثبت رسیده است .این شرکت از حوالی سال 90 فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرد و این روزها در سازمان های بزرگی مانند سازمان بورس، سازمان آب و فاضلاب، شرکت گاز و برخی دانشگاه ها به اجرا در آمده است و با ارتقاء EBS (گذرگاه های ترجمه و مرتبط سازی زبان و پروتکل های سامانه های مختلف) های خود که آن را در افق برنامه هایش دارد پیش بینی می شود بخش بزرگتری از بازار را در داخل و خارج کشور به خود اختصاص دهد.