‫ معرفی شرکت دانش بنیان مهندسی سنگ چین

حوزه فعالیت این شرکت در بخش الکترونیک از قبیل ساخت برد و تعمیر و..... می باشد.در این ویدئو به معرفی کامل این شرکت می پردازیم.