‫ معرفی شرکت مهندسی زمین کان سار پویش

فعالیت این شرکت در حوزه معدن می باشد که در این ویدئو به معرفی این شرکت می پردازیم