‫ ایجاد مرکز رشد مشترک دانشگاه آزاد و پارک علم و فناوری در تبریز

پارک علم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی مرکز رشد مشترک در تبریز راه اندازی می کنند.