‫ تجربه موفق پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در پروژه های مجتمع مس آذربایجان

تجربه موفق پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در اجرای پروژه های فناورانه مجتمع مس آذربایجان

مدیر عامل مجتمع مس آذربایجان و هیات همراه روز یکشنبه 25 آبان ماه 1399 از مجتمع عصر انقلاب پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و شرکت های فناور مستقر در پارک بازدید نمودند.