‫ معرفی شرکت دانش بنیان انرژی سبز انوشیروان مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در شبکه یک سیما

معرفی شرکت دانش بنیان انرژی سبز انوشیروان مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان در شبکه یک سیما