‫ گفتگوی زنده با مدیرعامل شرکت دایادانش گستر آرمان

گفتگو زنده با مدیر عامل شرکت دایا دانش گستر آرمان، عضو پردیس فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان

  شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - برنامه تلویزیونی شب شرقی - شبکه خراسان رضوی