‫ «فرصت های راه اندازی کسب و کار در حوزه فین تک»

گفتگو با رضا قربانی
رئیس هیات مدیره شبکه راه پرداخت

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

جهت مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی و مطالب کاربردی در حوزه کسب و کار به صفحه اینستاگرام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مراجعه بفرمایید.
http://instagram.com/sustp.ir