‫ مستند پیشران - قسمت هفتم- با موضوع بهره وری- شبکه سهند-2 آبان ماه 1399

مستند پیشران - قسمت هفتم- با موضوع بهره وری- شبکه سهند-2 آبان ماه 1399- با سخنرانی دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی