‫ مستند چشم مست

(تجلیل از فناوران پارک علم و فناوری خراسان توسط استان قدس رضوی)

 

کارگردان: محمد صادق شاه تقی راد

شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹ - ساعت ۲۳ - شبکه خراسان رضوی