‫ جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید کردند.

 

روز چهارشنبه ٢٣ مهرماه، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، استاندار محترم سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز توسعه فناوری­ های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، هیات همراه و جمعی از مدیران ارشد استانی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید کردند.  

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای موهبتی،استاندار محترم سیستان و بلوچستان ، جناب آقای قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری­ های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، هیات همراه و جمعی از مدیران ارشد استانی روز چهارشنبه ٢٣ مهرماه، از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان بازدید نموده و با اکوسیستم نوآوری، اولویت‌ها و ظرفیت‌های استان آشنا شدند.