‫ بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از پارک علم و فناوری خراسان

پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ - اخبار ساعت ۲۳ - شبکه خراسان رضوی