‫ معرفی شرکت برگه زرینه قلم عماد - پارک علم و فناوری قزوین

شرکت برگه زرینه قلم عماد از واحدهای فناور مستقر در پارک علم  وفناوری قزوین می باشد که در زمینه تولید کاغذهای آهار مهره در کاربردهای هنری فعالیت می نماید. این محصول شرکت دارای مجوز دانش بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.