‫ «راهکارهای عملی برای کار تیمی»

گفتگو با
بهزاد صادقی
مشاور و منتور کسب و کار

چهارشنبه 2 مهر 1399

جهت مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی و مطالب کاربردی در حوزه کسب و کار به صفحه اینستاگرام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مراجعه بفرمایید.
http://instagram.com/sustp.ir