‫ تصفیه روغن های شیمیایی بدون آسیب به محیط زیست

محصول شرکت نیرو نماد خراسان، عضو پارک علم و فناوری خراسان

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - اخبار ساعت ۲۰:۴۵ - شبکه خراسان رضوی